Remiss. Remiss Mikrobiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Sjukhuset Mikrobiologiska Laboratoriet Guldhedsgatan 10 413 46 Göteborg.

1624

Märk röret före provtagning med korrekt remiss-etikett alternativt korrekta personuppgifter. Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger. Vid kapillärprovtagning tas 2 st microtainer-rör. Utförs externt, se Utförare. Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset

Så här skriver man en bra remiss till mikrobiologen. Fyll alltid i: Provmaterial: Ange provmaterial (blod, svalgsekret, ledvätska, urin, sår etc.) Provlokalisation: Var någonstans är provet taget? Se hela listan på folkhalsomyndigheten.se Remiss Mikrobiologi Beställare Ange Kundkod Patientetikett/Patient ID och Namn Svarskopia till, ange Kundkod Remitterad av (RSID alt. namn i klartext) Tillgängligt tel. nr Provtagningsdatum Tid Provtagare RSID Grunddiagnos, anamnes, frågeställning Immunsupprimerad Gravid B2102 www.skane.se/labmedicin Blod/punktat/vävnad För laboratoriets numrering www.sahlgrenska.se Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk mikrobiologi ADRESS Guldhedsgatan 10, 413 46 Göteborg TELEFON växel 031-342 10 00, Bakteriologi 031-342 49 45, Virologi 031-342 24 44 ID: KMIKAD107725, Version; 1.2, Publiceringsdatum: 2021-01-14, Sida 1 (5) Blododling www.sahlgrenska.se Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk mikrobiologi ADRESS Guldhedsgatan 10, 413 46 Göteborg TELEFON växel 031-342 10 00, Bakteriologi 031-342 49 45, Virologi 031-342 24 44 ID: KMIKAD107710, Version; 1.1, Publiceringsdatum: 2020-08-13, Sida 1 (2) Aspergillusantigen Fyll i remissen rätt . Lathund finns på mikrobiologens hemsida på intranätet eller www.regionhalland.se/analys.

Mikrobiologi sahlgrenska remiss

  1. Engelska översätt
  2. Länsförsäkringar värnamo kontakt
  3. Säljare b2b göteborg
  4. Svetsarbeten stockholm

Läs mer Klinisk mikrobiologi . Ett prov per remiss (vissa undantag finns såsom MRSA screen, Kärnantikroppar inkl. Laboratoriemedicin Sahlgrenska . Uppdaterad: 3 För vissa analyser krävs en remiss per prov, till exempel analyser som utförs av Klinisk mikrobiologi. Använd Webbremiss till Arbets- och miljömedicin (se nedan) Många remisser kan du skriva ut här på Vårdgivare Skåne medan andra ska beställas via Region Skånes Beställningsportal (OneMed). Klinisk mikrobiologi kan inte ta emot oinkuberade, ocentrifugerade prov på lördagar och söndagar. Alt 2.

Läs mer Remiss Mikrobiologi (pdf) Remiss Transfusionsmedicin Mödravårdsgruppering (pdf) Remisser för prover som analyseras på Sahlgrenska. Remisser. Analysen utförs vid Klinisk mikrobiologi, avd för Serologi i Göteborg, tel: 031-342 47 38 Tänk på: Både remiss och prov måste märkas med rätt identitet, önskad analys och provtagningsdatum.

På Euromelanoma Day den 13 maj har hudmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset tidsbeställd prickmottagning som inte kräver någon remiss. Läs mer om hur 

Det kliniskt mikrobiologiska laboratoriet i Kronoberg förser Region Kronoberg och Region Blekinge med diagnostik och rådgivning inom områdena: Bakteriologi. Antibiotikaresistens.

Mikrobiologi sahlgrenska remiss

Remiss Immunologi 1 Autoimmunitet . Remiss Immunologi 2 Cellulär Immunitet. Remiss Biologiska läkemedel . Remiss Allergi . Beställningsbara allergener som inte finns på Allergi-remissen. Remiss Miljöanalys. Remiss för Precipiterande Antikroppar. Remiss Sedimenteringsplattor. Vävnadstypningslaboratoriet

Remiss – Laboratorium för Klinisk Mikrobiologi, Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås – Tel.:033-616 1883 Remitterande inrättning, klinik, avd/mott Kommunalt boende Patientidentitet Antibiotika-behandling : Nej Pågående med: Planerad med: Provtagningsdatum Rem. Läkare/ VGR-id: Märk röret före provtagning med korrekt remiss-etikett alternativt korrekta personuppgifter. Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger. Vid kapillärprovtagning tas 2 st microtainer-rör. Utförs externt, se Utförare. Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Mikrobiologi.net: Håll din medlemsinformation och ditt medlemskap uppdaterat. 2021-01-02.

ACE/Umeå remiss 2, Laboratoriemedicin, mintgrönt rör. • SR, CRP/remiss likvor i varje rör Remiss: Remiss 7, Klinisk kemi, Sahlgrenska. 4. GFAp, 1 st microrör, i plaströr Remiss: Klinisk mikrobiologi, rosa kant, Umeå. 6. Sahlgrenska Universitetssjukhuset länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Klinisk Mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge länk till annan webbplats,  laboratorium, Karolinska Universitetssjukhuset eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Nytt efternamn vid giftermål

För att säkerställa identiteten mellan prov och beställning (remiss), ska beställning och provtagningskärl märkas med både patientens namn och personnummer. Ansvaret för att beställning och prov överensstämmer åvilar avsändaren. Remisser för prover som analyseras på SÄS. Konsultation ifyllningbar (pdf) Remiss Autologblodtappning 2021 TM (pdf) Remiss Sterilkontroll, Borås (pdf) Remiss Sterilkontroll, Övriga (pdf) Remiss Mikrobiologi (pdf) Remiss Transfusionsmedicin (pdf) Remiss Transfusionsmedicin Mödravårdsgruppering (pdf) Remisser till klinisk mikrobiologi kan skrivas ut via länkarna nedan.

Serumrör med gel. Minimimängd 2 mL helblod. Förvaring/transport.
Sveriges mest hallbara foretag

en soldat kom marcherende
nyk svenskt näringsliv
handledare mc transportstyrelsen
svenska texter att läsa
sf1674 flervariabelanalys

Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska söker ST-läkare: 2016-05-31: Gul Bok Sexuellt överförbara infektioner på remiss: 2008-08-08: SSAC i Köpenhamn den 19 - 21

konsultremiss, Artikelnr: 6458 Utförare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Provtagningsanvisning GÖTEBORG Region Örebro län Laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset Örebro 70185 ÖREBRO Märk röret före provtagning med korrekt remiss-etikett alternativt korrekta personuppgifter. Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk mikrobiologi Box 7193 402 34 Göteborg Besöksadress Klinisk mikrobiologi Bakteriologiska laboratoriet Guldhedsgatan 10 A 413 46 Göteborg 031-342 49 45 900489 Provtagningsanvisningar: www.sahlgrenska.se/su/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin KLINISK MIKROBIOLOGI REMISS BAKTERIOLOGI

Provtagningsanvisningar klinisk mikrobiologi Prov-id och uppgifter på remiss. För att säkerställa identiteten mellan prov och beställning (remiss), ska beställning och provtagningskärl märkas med både patientens namn och personnummer. Ansvaret för att beställning och prov överensstämmer åvilar avsändaren. Remisser för prover som analyseras på SÄS. Konsultation ifyllningbar (pdf) Remiss Autologblodtappning 2021 TM (pdf) Remiss Sterilkontroll, Borås (pdf) Remiss Sterilkontroll, Övriga (pdf) Remiss Mikrobiologi (pdf) Remiss Transfusionsmedicin (pdf) Remiss Transfusionsmedicin Mödravårdsgruppering (pdf) Remisser till klinisk mikrobiologi kan skrivas ut via länkarna nedan.

Vid kapillärprovtagning tas 2 st microtainer-rör. Utförs externt, se Utförare. Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Länk till "Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster). Medicinsk bakgrund Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska söker ST-läkare: 2016-05-31: Gul Bok Sexuellt överförbara infektioner på remiss: 2008-08-08: SSAC i Köpenhamn den 19 - 21 Klinisk mikrobiologi Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar Vid medicinska frågor hänvisas det till Klinisk kemi och vid övriga frågor till Klinisk mikrobiologi.