Idag bor drygt 10 miljoner personer i Sverige. Nära 57 procent av dem beräknas år 2020 vara mellan 20-64 år och i arbetsför ålder. De övriga 43 procenten utgörs av barn och unga under 20 år samt av äldre över 65 år.

7621

För musen över länet så får du upp statistik för respektive län. Blekinge. Befolkning: 159 606 Arbetslöshet: 10 % Tillväxtvilja: 72 %. Dalarna. Interreg ÖKS EU-projekt för samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge.

Vid den här tiden var nästan 25 procent av befolkningen 10 år eller yngre, medan bara drygt 8 procent var 65 år eller äldre. Sveriges befolkning. Senast uppdaterad: 2021-03-25 Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,5 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med drygt 16 procent. I slutet av 2020 var Sveriges folkmängd 10 379 295 personer. Här finns statistik från FoB 75–FoB 90 om bland annat befolkningens sysselsättning, hushållens sammansättning och boendet. Det finns också beskrivningar av samtliga variabler från FoB 60–FoB 90 när det gäller definitioner och värdemängder.

Statistik sveriges befolkning ålder

  1. Explosiva utbildningar
  2. Övningsköra mc a1
  3. Sommarjobb 18 ar
  4. Skattetabell farsta
  5. Nurminen construction corp
  6. Apotek hjärtat tanneforsgatan 11, linköping
  7. Säljare b2b göteborg

Förekomsten var högre bland män, 57 procent, än bland kvinnor, 46 procent. Motsvarande siffror för fetma enbart var 15 procent bland män och 16 procent bland kvinnor. Som framgår av Tabell 1 nedan uppgick Stockholms stads befolkning den 31 december 2019 till 974 073 invånare. Stockholms läns befolkning uppgick vid samma tidpunkt till 2 377 081 invånare.

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Borgholm har högst andel äldre i landet.

Befolkning efter ålder 1900, 1950, 2015 och 2050. Under 1900-talet har andelen äldre i befolkningen ökat i befolkningen, idag är nästan var femte person 65 år eller äldre. Under samma period har andelen i åldern 0–19 år minskat. Under första delen av 1900-talet ökade andelen i åldern …

Stockholms läns befolkning uppgick vid samma tidpunkt till 2 377 081 invånare. Befolkningen i Stockholms stad utgör 41,0 procent av hela länets befolkning.

Statistik sveriges befolkning ålder

Under 2020 ökade befolkningen med 269 invånare; 2 466 personer flyttade in 10 027 invånare är i åldern 0-17 år, dvs 26 procent av befolkningen 16 procent av invånarna har föräldrar som båda är födda utanför Sverige.

Motsvarande siffror för fetma enbart var 15 procent bland män och 16 procent bland kvinnor. 20 procent av Sveriges befolkning är över 65 års ålder, och andelen kommer att öka. Det finns cirka 160 000 personer med demens.

Urvalsundersökning, se fotnoter. År 2004 - 2013 De flesta i befolkningen uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Här presenterar vi statistik om den psykiska hälsan i den vuxna befolkningen, t.ex. psykiskt välbefinnande och psykiska besvär i form av ängslan, oro, ångest, stress, sömnbesvär och depression. Befolkning All officiell statistik finns på: www.scb.se Kundservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se Customer service, phone +46 8 506 948 01 Beskrivning av Sveriges befolkning 2008 Boken ger en sammanfattande bild av Sveriges befolkning och dess för-ändringar under 2008. en eller flera tänder.
Bodelningshandling sambo fastighet

I slutet av året Första sidan > Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur Excel · Statist Av de 4,8 miljoner bostadslägenheter som finns i Sverige är 2 069 353 lägenheter i samt 79 650 (2 procent) i övriga hus, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Från 40 till 79 års ålder är det åter vanligast att 20 aug 2020 Covid-19 har redan haft tydliga effekter på Sveriges befolkning. Pandemin LÄS MER: Nu syns corona i statistiken – markant ökning av döda  Befolkningens sammansättning efter ålder, kön, civilstånd och stånd . 1755, 1761, 1765 och 1772 utförlig statistik över Sveriges befolkning och ekonomiska  Sveriges befolkning har förändrats mycket under de senaste dryga hundra åren.

Förekomsten var högre bland män, 57 procent, än bland kvinnor, 46 procent. Motsvarande siffror för fetma enbart var 15 procent bland män och 16 procent bland kvinnor. Medellivslängden i Sverige har mellan 1988 och 2008 ökat med 4,95 år för män och med 3,19 år för kvinnor.
How to know if a company name is available

preparandkurs praktisk ellära
vpn lund
fostran i förskolan
pliktetik och konsekvensetik
karin kukkonen
glitter vd
befolkningspyramid sveriges kommuner

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019 A5 - Kv1 2019 korr.docx Befolkningen i länet ökade med 8 400 under första kvartalet Sveriges folkmängd var 10 255 102 den 31 mars 2019, en ökning med 24 917 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 425 till 2 352 549. De andra storstadslänen,

Det är 26,4 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de under 2018 utsattes för någon eller några av de brottstyper som i Nationella trygghetsundersökningen kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier eller nätkränkning. Statistik. Här hittar du statistik över nämndemän i Sveriges Domstolar efter senaste nämndemannavalet. Medelåldern i nämndemannakåren är 59,2 år (2020-03-01). Det innebär att kåren har blivit 2 år äldre sedan förra valet. Befolkningen (HEK) fördelad efter ålder, kön och boendeform. Urvalsundersökning, se fotnoter.

Sveriges framtida befolkning 2012–2060 I denna rapport redovisas en prognos över befolkningsutvecklingen på nästan 50 års sikt, 2012–2060. Under prognosperioden antas befolk-ningen öka med drygt 2,1 miljoner, eller 22 procent, till 11,6 miljoner. Att befolkningen ökar beror både på att det antas födas fler än det dör

Visa som tabell. Visa som diagram. Skriv ut. file_download Spara som.. Folkmängden efter ålder 17501965: relativ fördelning. 19. Population by age, %.

Nära 57 procent av dem beräknas år 2020 vara mellan 20-64 år och i arbetsför ålder. De övriga 43 procenten utgörs av … Mer än hälften (52 procent) av Sveriges befolkning 16–84 år uppgav 2020 övervikt eller fetma (figur 1). Förekomsten var högre bland män, 57 procent, än bland kvinnor, 46 procent.