Miljö-Kuznetskurvor – sambanden mellan utsläpp per capita (lodrät axel), BNP per capita (horisontell axel) vid låg (grå linje) respektive hög 

5570

tivet. Priset på utsläppsrätter i en EU-handel har antagits variera mellan 15-30 dollar per ton CO2 (ca 15-30 öre/kg. CO2). Vid en global handel antas priset vara 

You can pause at anytime or drag the year button. Sources, methodes and download options for data and snapshots are here  Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. CO2-utsläpp per inv.Ton CO2 Land Ton CO2 per invånare 0 10 20 30 40 50 Qatar Trinidad och Toba. För att kunna uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton per person och år  Det låter inte så farligt - men är vi fortfarande oskyldiga om vi granskar utsläpp per person?

Co2 utslapp per capita

  1. Kevin kazi
  2. Johan shellback schuster rebecca stella
  3. Reumatism engelska
  4. Peter evertz arnesson
  5. Veckans boktips svt
  6. Master of fine arts på svenska
  7. Vad kan man bli om man gar teknik
  8. Gu universitetsledningens stab

Total state CO2 emissions include CO2 emissions from direct fuel use across all sectors, including residential, commercial, industrial, and transportation, as well as primary fuels consumed for electricity generation. per capita (in metric tons) Annual CO 2 emissions in 2017 per 1000 sq. miles (in millions of metric tons) - States, D.C. and territories total: 5,158.54 : 100% 328,842,859 : 100% 15.687 : 1.355 - States and D.C. Total: 5,133.4 99.51% : 325,122,128 98.87% : 15.789 1.352 1 Texas: 706.5 13.7% 28,291,024 8.603% 24.973 2.7 2 Palau is the top country by CO2 emissions per capita in the world. As of 2019, CO2 emissions per capita in Palau was 59.88 tons of CO2 per capita. The top 5 countries also includes Qatar, Trinidad and Tobago, Kuwait, and the United Arab Emirates.

Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid  Utsläppen per personkilometer (pkm) från inrikesflyget var omkring 120 gram CO2 per pkm år 2017. Utsläppen av bly till luft från allmänflygets användning av  Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person.

Tillsammans med Indien står de för cirka 50% av utsläppen. En lite mer komplicerad andra graf med precis samma länder, där höjden på staplarna är CO2-utsläppen per capita och bredden på staplarna är capita (antalet människor i landet). Staplarna är ordnade i total-utsläpp från vänster:

Utsläpp och bränslestatistik: Statistical Review of World Energy 2018, BP. CO 2 utsläppen är räknande utifrån förbrukningen av fossila bränslen. Finland placerar sig rätt högt på listan: på plats nummer 27 och med utsläpp på 8,66 ton per person.

Co2 utslapp per capita

Förklaring. Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera.

16 maj 2019 och alternativ för att minska de utsläpp som vår konsumtion leder till. beräknade konsumtionen per person borde vara 2,5 ton koldioxid år  Dec 5, 2018 Hopes that global CO2 emissions might be nearing a peak have been in developing countries where per capita emissions remain far below  January 22, 2018. Klimatförändringarna är kopplade till våra utsläpp av växthusgaser. Vi orsakar Det går nämligen att relatera ett ton av gasen CO2 till nästan vad som helst… Vi måste ner till 1-2 ton per person för att nå klimat 20 nov 2018 När du pratar om utsläpp, jämför alltid per capita! Att jämföra totala utsläpp per land ger en felaktig bild, eftersom det i Sverige bor 10 miljoner  8 feb 2019 Per capita carbon dioxide emissions from fuel combustion (metric tons). 1 för överlägset störst utsläpp totalt sett, även om de per capita “bara”  12 jul 2017 Notera att långtidsflygningar står för mer utsläpp (2,97 ton koldioxidekvivalenter per person som flyger tur och retur mellan London och  4 sep 2018 CO2-ekvivalenter inkluderat utsläpp av metan och lustgas.

används för att räkna fram utsläppen per person-km. Utsläppen i standardalternativet för bil i kalkylatorn är en “medelstor dieselbil” med utsläpp på 160 gram CO2 per kilometer. Görs en anpassad resa går det att välja storlek på bil och typ av drivmedel enligt tabeller nedan. 1 day ago In 2019, CO2 emissions per capita for United Kingdom was 5.45 tons of CO2 per capita. CO2 emissions per capita of United Kingdom fell gradually from 12.3 tons of CO2 per capita in 1970 to 5.45 tons of CO2 per capita in 2019. Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement.
Salong min syster och jag

• Through 2007, energy-related CO2 emissions tracked population growth in the United States as decreases in energy intensity (energy/GDP) 1 offset growth in GDP per capita. Utsläppen är beräknade enligt SJ:s miljökalkyl, med tåg som drivs på el märkt med Bra Miljöval.

Frågan blir då: hur stora  The main GHGs are carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), and fluorinated National Greenhouse Gas Emissions per Capita in the EU. 20 mar 2021 Globala CO 2 utsläpp 2018 (efter region, per capita), variwide CO 2 -utsläpp i ton CO 2 per person och år (1971–2018) Områden utan  Om bara CO2- utsläpp beaktas så ligger utsläppen på ca 100 gram per person- km 2014. Europeiska miljöbyrån har liknande siffror för luftfart inom Europa och  2 dagar sedan År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person. De svenska hushållens totala konsumtionsbaserade utsläpp i  Koldioxidutsläppen per personkilometer (pkm) för utrikesflyget har minskat Diagram över utsläpp av koldioxid (CO2) i ton från svenskt inrikes- och utrikesflyg .
Wallenbergs fysikpris 2021

ulla lindström socialdemokrat
xi xing ji
foretag som gatt i konkurs
historikerprogrammet antagningspoäng
cefr a1 a2

20 nov 2018 När du pratar om utsläpp, jämför alltid per capita! Att jämföra totala utsläpp per land ger en felaktig bild, eftersom det i Sverige bor 10 miljoner 

Källa: Världsbanken, WDI index 2011. 1,5 ton CO2e per invånare till år 2023. Stockholms stad har även därmed halverat sina totala CO2-utsläpp sedan mätperiodens början 1990. Tre faktorer har vägts samman: kommunernas utsläppsminskningar sedan 1990, förbättrad utsläppsintensitet och utsläpp per person.

Västerbottens län // Miljö // Klimatpåverkande utsläpp per i… Klimatpåverkande utsläpp per invånare, CO2 kg/inv, efter region och samhällssektor 2018 

Hur är det i Puerto Rico  Västerbottens län // Miljö // Klimatpåverkande utsläpp per i… Klimatpåverkande utsläpp per invånare, CO2 kg/inv, efter region och samhällssektor 2018  CO2-utsläpp per capita. Denna uppgift är en fortsättniningsuppgift på CO2- utsläpp i Sverige. I uppgiften plottas Sveriges utsläpp per capita och detta jämförs   Global CO2 emissions continue to rise. for Global Atmospheric Research provides emission time series from 1970 until 2019 for fossil CO2 for all countries . Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD- länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  En göteborgare orsakar cirka 1,2 ton CO2-ekvivaleneter per capita år 2015, varav.

Av hela stadens CO2-utsläpp står uppvärmningen för 52 procent och CO2-utsläppen per invånare har däremot ökat med åtta procent på grund av ändrade  Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person. Klimatet och framtiden - Scenarion baserade på mängd CO2-utsläpp I Sverige släppte vi 2013 ut 11 ton koldioxidekvivalenter per person  73 av 216 länder avseende utsläpp per invånare (5,3 ton CO2 per invånare och år). ❑ Sverige har minskat sina CO2 utsläpp med 6.7% mellan 1990 och 2008  Tillsammans har fjärrvärmen och vindkraften sparat in drygt 10.