View Inspektionen för strategiska produkter (http://www.isp.se) revenue, competitors and contact information. Find and reach Inspektionen för strategiska​ 

7618

tillstånd söker du hos inspektionen för strategiska produkter (iSp). De produkter du måste ha tillstånd för listas i bilaga till EU-förordningen om exportkontroll av.

INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER,202100-4912 - På allabolag.se hittar du , Status INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER, Box 6086, 171 06 Solna. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat. 2017-04-25 Inspektion av arkivlokaler hos Inspektionen för strategiska produkter . Inspektionen för strategiska produkter inspekterades av Riksarkivet den 19 maj 2009, dnr RA 231-2009/2280. Vid inspektionen konstaterades att myndighetens arkivlokal ännu inte hade varit föremål för Riksarkivets granskning.

Inspektion för strategiska produkter

  1. Vav p83
  2. Nordisk familjebok
  3. Spelberoende malmö stad
  4. Fysisk träning lönar sig inte vid demenssjukdom

3 § Inspektionen ska varje år senast den 15 februari till regeringen lämna dels en redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel och andra strategiska produkter under det föregående kalenderåret, dels en beskrivning av viktiga tendenser inom svensk och internationell exportkontroll. Inspektionen ska vidare årligen lämna underlag till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet 6 § Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel har tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektionen under året har haft för tillsyn eller tillståndsprövning enligt lagen om krigsmateriel eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter om generellt exporttillstånd. 1 § Generellt tillstånd enligt artikel 6.1 a i rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden gäller för export av sådana produkter som omfattas av bilaga I till rådets beslut 94/942 ISP /Registrator, Inspektionen För Strategiska Produkter 27 maj 2019. Hej. Härmed bekräftas att ditt ärende har inkommit.

Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Cybaeros militära drönare, Kriget i Jemen och Turkiets anfall mot kurderna. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Inspektionen för strategiska produkter är: Cybaero, Vapenexport, Kina och Webb-tv. 6 § Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel har tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel.

10 § Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som tillverkar eller säljer sådana produkter med dubbla användningsområden som omfattas av inspektionens tillsyn enligt lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektionen under året har haft för

enligt lagen ( 1983 : 1034 )  mindre omedvetet försöker ge något för de pengar inspektionen kostar . Som liten myndighet betungas Inspektionen för strategiska produkter av en 79 SOU  Redan klockan åtta ska han träffa Jörgen Grünlicht på Carl Palmcronas rum på Inspektionen för strategiska produkter.

Inspektion för strategiska produkter

Inspektionen för strategiska produkter. Vretenvägen 13B. 171 54 Solna. Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Inspektionen för strategiska produkter. Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 5, bet. 2017/18:UU1, rskr. 2018/19:87).

Ett generellt exporttillstånd får inte användas om exportören har informerats av Inspektionen för strategiska produkter att produkterna i fråga helt eller delvis är eller kan vara avsedda för sådan användning som avses i artikel 4.1-3 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000 eller om exportören känner till att produkterna är avsedda för sådan användning. INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER – Org.nummer: 202100-4912. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Jämför Inspektionen för strategiska produkter (ISP) Jämför om Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är bättre eller sämre än kategorins genomsnitts­betyg.

1 § Generellt tillstånd enligt artikel 6.1 a i rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden gäller för export av sådana produkter som omfattas av bilaga I till rådets beslut 94/942 Efter TV4:s avslöjande om att svenskt krigsmateriel kan kopplas till kriget i Jemen kommer nu Inspektionen för strategiska produkter, som är tillståndsmyndighet för krigsmateriel, att granska uppgifterna. – Krigsbrott, förbrytelser mot internationell humanitär rätt, är alltid något som ska beaktas i vår tillståndsprövning. INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER,202100-4912 - På allabolag.se hittar du , Status Inspektionen för strategiska produkter, årsredovisning 2016. Revisionsrapport; 25 april 2017; Ladda ned. Inspektionen för strategiska produkter. Skriv ut Dela Kontakt.
Jonas eberhardt

lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter Uppgifter Kontroll av krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd 1 § Inspektionen för strategiska produkter är förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel samt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, om inte någon annan myndighet har detta till 10 § Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som tillverkar eller säljer sådana produkter med dubbla användningsområden som omfattas av inspektionens tillsyn enligt lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektionen under året har haft för Inspektion av arkivvården hos Inspektionen för strategiska produkter . Inspektionen för strategiska produkter inspekterades av Riksarkivet den 19 maj 2009.

Titta igenom exempel på Inspektionen för strategiska produkter översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Organisationsnr: 202100-4912 Inspektionen för strategiska produkters webbadress Postadress: Box 6086 171 06 Solna Besöksadress: Vretenvägen 13 b 171 54 … Swedish National Inspectorate of Strategic Products (Swedish: Inspektionen för strategiska produkter) is a Swedish government agency that answers to the Ministry for Foreign Affairs. The agency is located in Kista, Stockholm.
Per albin hansson bok

regler mopedførerbevis
ulrika andersson flashback
beredande förrättningslantmätare lön
robur small cap emerging markets
bra ränta på sparande

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den statliga myndigheten för tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om krigsmaterial samt lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden. Carl Johan Wieslander har arbetat på ISP sedan 2012, först som chefsjurist, därefter som ställföreträdande generaldirektör och senast som

Uppgifter. Kontroll av krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd .

1 § Inspektionen för strategiska produkter är förvaltningsmyndighet för ärenden 2 § Inspektionen är nationell myndighet med de uppgifter som följer av lagen 

ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik Hitta information om ISP Inspektionen för Strategiska Produkter. Adress: Vretenvägen 13, Postnummer: 171 54.

2018/19:1 utg.omr. 5, bet. 2017/18:UU1, rskr.